Σπίτι > Προϊόντα >> LED έκτακτης ανάγκης πακέτα ισχύος > 50% δύναμη έκτακτης ανάγκης πακέτα ισχύος